İmamlar ve Diyanet Personeli Burada

İmamlar ve Diyanet Personeli Burada (http://www.dibpersonel.com/)
-   Diyanet işleri Başkanlıgı yönetmelikleri ve Muhtelif Konular İle İlgili Mevzuatlar (http://www.dibpersonel.com/diyanet-isleri-baskanligi-yonetmelikleri-ve-muhtelif-konular-ile-ilgili-mevzuatlar/)
-   -   Personel kimlik kartları (http://www.dibpersonel.com/diyanet-isleri-baskanligi-yonetmelikleri-ve-muhtelif-konular-ile-ilgili-mevzuatlar/1308-personel-kimlik-kartlari.html)

bilgili hatip 11-23-2010 07:50

Personel kimlik kartları
 
Personel kimlik kartları
MADDE 93- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Devlet
Memurları Sicil Yönetmeliği, her memura bir kimlik belgesi verilmesi
zorunluluğunu getirmektedir. Bu sebeple, Başkanlığımız teşkilatının her
kademesinde görev yapan personele, görev süresince kimlik belgesi olarak
kullanacağı “Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Kimlik Kartı” (Ek-40)
hazırlanarak verilecektir.
(2) Başkanlığımızca dizayn edilen, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve
Matbaacılık Anonim Şirketi’ne basımı yaptırılan söz konusu “Kimlik Kartı”, ücreti
mukabilinde söz konusu Vakfın il ve ilçelerdeki yayın evlerinden temin
edilebilecektir.
(3) Personel kimlik kartları aşağıda belirtilen esaslara göre düzenlenecek ve
kullanılacaktır:
a) Kimlik kartları birim âmirleri tarafından onaylanacaktır.
b) Kimlik kartları bütün personele imza karşılığı verilecektir.
c) Kimlik sahibinin herhangi bir sebeple görevden ve bağlı bulunduğu
müftülükten ayrılması ya da görev unvanının değişmesi halinde, kimlik kartı
müftülükçe geri alınacak ve imha edilecektir.
ç) Görev unvanı değişen personele, yeniden kimlik kartı verilecektir.
d) Bu işlemler için müftülüklerde kimlik kartlarının işleneceği bir “Personel
Kimlik Kayıt Defteri” (Ek-41) tutulacaktır. Ekte bir örneği verilen defteri
müftülükler ihtiyaçları oranında çoğaltacaklar ve ciltleterek kullanacaklardır. Bu
defter aynı zamanda demirbaşa kaydedilecek ve sürekli muhafaza edilecektir.
e) Kimlik kartları bu deftere seri halde kaydedilecek ve kimliğin ön yüzünde
yer alan "Kimlik No" hanesine defterdeki sıra numarası verilecektir.
f) Kimlik Kartlarının Ön Yüzünde Yer Alan;
1) “Sicil No” hanesine, önce Başkanlık sicil numarası, sonra da Emekli
Sandığı sicil numarası yazılacaktır (1948-0593 / 48. 712. 071....gibi.)
AĞUSTOS-2007 G-2007/61
2) “Unvanı” hanesine, sadece görev unvanı yazılacaktır (İmam-hatip, Kur’ân
kursu öğreticisi gibi.). Cami ve Kur’ân kursu isimleri yazılmayacaktır.
3) “Görev Yeri” hanesine, müftülüğün adı yazılacaktır (Çankaya Müftülüğü
gibi.).
g) Kimlik kartını kaybeden, çaldıran veya zayi eden kişiler; doğrudan bağlı
bulundukları birimlere (zâyi edilen kimlik belgesinin kayıt numarasını belirten)
dilekçe ile müracaat edecekler ve kendilerine ikinci defa kimlik belgesi verilecektir.
ğ) Yeni kimliğin açıklama hanesine, ikinci defa kimlik verildiğine dair not
düşülecek ve bu hususla ilgili belgeler ilgilinin dosyasında muhafaza edilecektir.

SAKARYA54 12-02-2012 03:42

Enson personel kimlik kartının şekli nasıl onu görmek istiyoruz her hangi bir değişikli varmı ön ve arka yüzünde

ncakir30 01-28-2014 09:42

Teşekkür
 
Yaptığınız hizmetlerden dolayı çook teşekkür ederim

mustafa özer 01-29-2014 10:26

Bilgilendirme için teşekkürler

mustafa özer 02-04-2014 03:51

insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. hadis-i şerif


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:21.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
İmamlar müezzinler mbsts becayiş cami arapça ilahiyat önlisans hepsi burada diyanet personeli haber bülteni başkanlık hac umre din namaz imam imamlar Cami halısı cami süpürgeleri cami süsleme nakkaş minare yapımı cami ısıtma cami ses sistemleri cami levhaları namazvakit arapca kaynak eserler Diyanet Duyurular imam becayiş İmam müezzin ezan sela din görevlisi din görevlileri diyanet haberler imam hatip münhal kadrolar hac sınavları ilahiyat önlisans diyanet teşkilat haberi yeterlik Mbsts kitabı diyanet yeterlik
www.dibpersonel.com